FORMANDENS ÅRSBERETNING 2022

FORMANDENS ÅRSBERETNING 2022

Det var Råstedpigernes 30. sæson, vi netop har afsluttet mht. til sommergolfen, vi mangler forhåbentlig mange hyggelige turneringer i den kommende vinter.

Medlemstallet fra sidste år er reduceret fra 69 til 66 spillere, der er kommet flere nye spillere i år, men vi har desværre også mistet en del medlemmer, idet flere har skiftet til Tirsdagsdamerne pga. spilletidspunkt.

En stor velkomst til vores nye piger, og tak til alle vore medlemmer for den positive stemning, der altid hersker i vores klub. I er alle vores ambassadører udadtil, så flere måske har lyst til at være med i Råstedpigerne.

Vi i bestyrelsen prøver at gøre vores bedste for, at I alle får en positiv oplevelse – Britta laver regnskab, Else skriver referater, Kirsten laver dejlig mad og flyers, Theresa er indpisker og jeg prøver at leve op til Kirsten Dyrbergs ånd, samt samle trådene.

Vi har for det meste haft dejligt vejr til vore matcher, og opbakningen har været ok, specielt før sommerferien, hvor deltagelsen i gennemsnit har været en del større end i efterårsmånederne, desværre.

Vi har i år forsøgt at lave nogle nye tiltag:

Den 17. maj arrangerede vi en venindedag med 51 deltagere. Her hilste vi på nogle af vore egne medlemmer, men også på piger fra andre klubber. Det blev en sjov dag, som nok bør gentages i 2023.

Den 17. september havde vi en anderledes dag med Mads. 30 piger var mødt op til træning, spil og råhygge med god mad og vin – også en gentagelse værd.

Så har vi haft 2 kør-selv ture i år. Den første gik til Trehøje, hvor regnen piskede ned, da vi ankom, da vi spillede og da vi skulle hjem igen, men stemningen fejlede heldigvis ikke noget, der blev hygget.

Den anden tur gik til Ikast, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel, også her havde vi en pragtfuld tur. Man kan ikke undgå, at blive i godt humør, når man kommer ind i deres flotte klubhus.

Vi fik også spillet match mod Mens Section, og hvem vandt pokalen igen, det gjorde Råstedpigerne – så flot piger.

Vores vintergolf starter på næste tirsdag.

På et møde mellem Holstebro Golfklubs bestyrelse og alle KIK’er fik vi tilbudt at blokere tider i vinter til løbende start samt en gang månedligt som gunstart ved deltagelse af mindst 28 spillere.

Det har vi i bestyrelsen vedtaget ikke at gøre brug af, da det medfører en oprettelse af alle matcher i golfbox, med deraf forpligtigelse til frigivelse af tider senest søndag middag samt udfærdigelse af startlister. Det vurderer vi bliver for belastende.

Vi bibeholder den gamle ordning, hvor alle selv bestiller en tid på Park/Eng banen og mødes i klubhuset senest 11,30 og spiller ud kl. 12,00.

Bente Hansen har hidtil været primus motor for vintergolfen, men ønsker ikke at fortsætte i år. Derimod vil Mette Brødbæk gerne tage over, hvis hun kan få en eller to til at hjælpe sig.

Stor tak til Bente for hendes indsats. Giv hende en hånd !!

Og nu vi er i gang med at klappe, så giv også lige en hånd til alle vore sponsorer – vi i bestyrelsen vil gerne takke for mange flotte præmier i årets løb – husk at bakke op om sponsorerne, når mulighed gives!!

Jeg vil også gerne lige minde jer om den sidste planlagte match i år, nemlig JULEMATCHEN som afvikles 20. november, husk at sætte kryds i kalenderen.

Bestyrelsen har været interesseret i, om alle har været tilfredse med forløbet i år, skal der ske ændringer? og har derfor valgt at udsende et spørgeskema til vore medlemmer.

Heldigvis har 23 besvaret skemaet, tak for det - og generelt har der været tilfredshed med sæsonplanen.

De fleste vil gerne have flere kør-selv-ture, hyggematchen med Mads var også et hit, og informationsniveauet fra bestyrelsen er også godkendt, - husk vores hjemmeside, hvor referater fra vore bestyrelsesmøder offentliggøres - men.. vi må nok erkende, at vore starttider i år ikke er godkendt.

Derfor lægger vi op til, at vi til næste år igen starter med første bold kl. 13,00, men for at tilgodese de arbejdsramte – og gerne få flere af dem som medlemmer - vil vi også have enkelte starttider kl. 15,00.

Hvordan vi så tackler sidste tirsdag med fællesspisning – skal de, der starter kl. 15,00 kun spille 9 huller den dag ??– det drøfter vi videre i bestyrelsen.

Jeg har været formand i Råstedpigerne i 1 år, og det har været et dejligt år. Stor tak til Britta, Else, Kirsten og Theresa for et yderst godt samarbejde. Vi er gode til at træffe beslutninger og få tingene gjort – vi er bare gode sammen.

Tak til Kirsten Dyrberg for at revidere vores regnskab i år.

Desværre har Britta ikke ønsket at stille op til bestyrelsen fremover. Herfra skal lyde en stor tak til Britta for hendes store indsats – lad os rejse os og give hende en stor hånd!!

Os i bestyrelsen vil gerne sige tak for sæsonen 2022.

FORMANDENS ÅRSBERETNING 2021

Så er Råstedpigernes 29. sæson slut - i hvert et tilfælde sommersæsonen.

Vi har i år været 69 spillere i Råstedpigerne. Dejligt, at så mange har ønsket at spille i vores lille dameklub.

Vejret har igen været lidt blandet, men jeg husker rigtig mange dage med super flot vejr, men vi har også haft 4 – 5 gange med aflysninger på grund af vejret og jeg er sikker på, at de som var på Storåbanen den dag, da vi var ramt af et forfærdelig skybrud, der satte banerne under vand på et øjeblik, de husker det!! - Whaw - der åbnede sluserne sig!

Vi har haft 2 udflugter i år. Den ene, som var en ”kør selv tur” gik til Ikast Golfklub. Vi havde vejret med os og havde en dejlig tur. Vi var lidt misundelige på deres klubhus og sikke end dejlig mad vi fik.

Den anden tur var vores bustur til Dejbjerg. Igen fint vejr og sikke en modtagelse man får derude. Alt er klappet og klart til man ankommer – STOR ros til Dejbjerg Golfklub, der kommer man meget gerne igen.

Så har vi igen spillet med Mens Section og selvfølgelig vandt vi igen – godt gået piger !!

En ting der har været rigtig dejlig her sidst på sæsonen, det var at vi endelig slap af med mundbindet. Det var helt rart, at vi igen kunne stå og snakke face to face i klubhuset.

Vi har fået oprettet en facebook-gruppe – Råstedpigerne. Book jer på og er I ikke selv medlem af Facebook, så få evt. en til at hjælpe jer.

Vores vintergolf starter på næste tirsdag og Bente Hansen har været så venlig, at tilbyde at stå for det. Book jer på via golfbox. Vi spiller Park/Eng.

Mødetid kl. 11.30.

Det koster 20,- kr. pr. gang. Vi vil meget gerne, hvis I vil komme med en flad tyver -altså ikke noget med 4x5 eller 2x10 kr. Det ville være dejligt, hvis enkelte vil være behjælpelig nogle tirsdage, så Bente ikke står alene med det, hvis hun selv skulle være forhindret.

Vi i bestyrelsen vil gerne sige tak til sponsorerne for nogle rigtig fine præmier – skal vi give dem en hånd !

Jeg har været i bestyrelsen i Råstedpigerne i 6 år og har nu valgt at træde tilbage, så nye friske kræfter kan komme til. Samtidig vil jeg gerne sige tak til Gurli, Britta og Else for et godt samarbejde. Vi er gode til at træffe beslutninger og få tingene gjort – vi er bare gode sammen og jeg kommer til at savne at arbejde sammen med jer.

Os i bestyrelsen vil gerne sige tak for sæsonen 2021.