RESULTAT AF SPØRGESKEMA

SPØRGESKEMA TIL RÅSTEDPIGERNE

ER DET FØRSTE ÅR, DU ER MEDLEM JA 1 NEJ 21

FORVENTER DU AT VÆRE MEDLEM IGEN NÆSTE ÅR? JA 19 NEJ 3 måske

SÆSONPLANEN:

ER PLANEN ALSIDIG ? JA 21 NEJ

ØNSKER DU FLERE HOLDSPIL? JA 10 NEJ 10

ØNSKER DU FLERE SLAGSPILS MATCHER? JA 5 NEJ 15

ØNSKER DU FLERE STABLEFORD MATCHER? JA 4 NEJ 16

SKAL VI HAVE KØR SELV TURE? JA 16 NEJ 5

ER 2 KØR SELV TURE FOR MEGET? JA 6 NEJ 14

SKAL VI IGEN HAVE EN "HYGGELØRDAG"? JA 19 NEJ 1

SPILLETIDSPUNKT

Hvilken teetime vil være dit ønske senarie? 3 kl. 12,00, 3 kl. 12,30, 5 kl. 13,00,

1 kl. 13,30, 2 kl. 13-14, 1 kl. 14,00, og 1 kl. 15,00

SKAL VI HAVE FLERE STARTTIDER - EKS KL. 13,00 OG 16,00? JA 11 NEJ 6 2 måske

ER DER ØNSKE OM FORTSÆTTELSE AF STARTLISTER? JA 17 NEJ 1

INFORMATIONER:

FØLGER DU VORE NYHEDER PÅ FACEBOOK? JA 18 NEJ 2

FØLGER DU MED PÅ RÅSTEDPIGERNE UNDER KIK JA 11 NEJ 9

FÅR DU NOK INFORMATIONER FRA RÅSTEDPIGERNES BESTYRELSE? JA 19 NEJ 1 måske

ANDRE SYNSPUNKTER:

3 flytter, hvis starttiden ikke ændres

I gør et rigtigt godt arbejde - tusind tak "

Jeg synes programmet passer mig godt - I har styr på det.

Lad os slå fast, at der er flest spillere, som er ude af arbejdsmarkedet. Disse spillere ønsker ikke at spille efter kl. 15,00.

Jeg er sikker på, at såfremt man stadig ønsker et velfungerende Råstedpigerne så skal vi tilbage til 1.start kl. 13,07.

Hyggelørdag var virkelig et hit.

Så lang tid jeg arbejder, vil jeg gerne, at det er muligt med starttid kl. 15,00      

REFERAT AF MØDE I RÅSTEDPIGER DEN 29. SEPTEMBER 2022

1. Siden sidste møde

Kør selv udflugterne først til Trehøje i regnvejr, siden til Ikast i solskin er blevet gennemført med god stemning, og det fortsætter vi med 2023

Træningsdagen med Mads Riis, blev vel modtaget, vi havde en rigtig dejlig dag. Mads klarede at give os gode råd, og tjekkede sving og problemer hos hver deltager.

Match og lækker middag efterfølgende gik også rigtig godt.

2. Referat fra møde i KIK og ændringer af vintertider generelt

Baneblokeringer fra 1. nov til 31. marts, må kun være til løbende start, dog en gang i måneden må der være gunstart med min. 28 spillere.

I Råstedpigerne fortsætter vi dog med vintergolfen, som de tidligere vintre.

Nemlig at man selv booker en tid efter kl 12:00.

3. Starttider i oktober.

Første bold bliver kl 13:00

4. Vintergolf

Det tjekkes om Mette Brødbæk vil tage opgaven, Jytte Petersen har givet tilsagn om hjælp til praktikken.

5. Generalforsamling

Britta og Else er på valg

Britta ønsker at stoppe efter 6 år i bestyrelsen, men lover en hjælpende hånd til den næste kasserer

Else modtager genvalg.

Forskellige emner blev diskuteret og Gurli og Theresa har opgaven med at undersøge mulighederne.

Det undersøges om vi kan få egen konto, nu hvor vi har vedtægter skulle det nok være muligt.

Kirsten bestemmer menuen til generalforsamlingen.

Vi spiller ni huller, og forventer at generalforsamlingen kan starte ca kl 17:00og at vi spiser når det er slut. Ca kl 19:00

6.Julematch

Kirsten bestemmer menuen til matchen, og i år køber vi julesmåkager i cafeen.

Matchen starter kl 10:00, frokost ca kl 14:00

Ca pris 150kr

Startliste i GolfBox

Sponsor er bl.a. Helles blomster.

Britta sørger for et par flasker plus glas til bænken med julesmåkager.

Gurli sørger for spilleplader til bingo.

Alle skal medbringe en pakke. Værdi ca 50kr


REFERATER FRA BESTYRELSESMØDERReferat mødet i Råstedpigerne 2. maj 2022


Facebook skal opdateres, da det kun er Råstedpiger der kan være med i gruppen.

På næste fællesspisning skal vi fremlægge vores ønske, om at lægge billeder på vores hjemmeside, i lighed med de billeder vi lægger på Facebook.

Venindedagen 17. maj, bedste score vinder. Vi spiller alle i samme gruppe, og der vil blive præmier til mange par fra blandt andre: Kongsøre, Style Vision og flere.

Der bliver præmie på alle par-3 huller.

Fællesspisning efter matchen, thai kylling med salat, og rabarber trifli.

Udflugten til Trehøje 7. juni med starttid kl 13:00 skal nævnes på næste fællesspisning, og at kørelejlighed kan aftales indbyrdes bl deltagerne. 

Tilmelding til udflugter lukker altid tidligere, end når vi spiller i vores hjemmeklub.

Reminder om udflugt på Facebook og på mail.

Tilmeldingen til Udflugten til Ikast lukker 2 uger før matchen. 
Referat fra mødet den 29. marts 2022

Vi havde et lille møde efter vintergolfen.

Vi takkede Bente og også Jytte for deres indsats for at få vintergolfen afviklet.

Gurli refererede fra fællesmødet med KIK.

Paul Andersen HCP og regelansvarlig har afholdt opdateringsmøder.  

Vi inviterer Paul til at komme og give et indlæg, på en tirsdag hvor der er fællesspisning.

Kirstens fine flyers vedr aktiviteterne i vores klub blev gennemgået, og de skal bruges flittigt, når det er muligt, da de er meget informative.

Sen start kl 16:00 for piger på arbejdsmarkedet er vedtaget. Første gang den 5. April.

Vi ved det skal løbes i gang, men vi vil gøre rigtig meget for at det må lykkes.

Der er udsendt info på Facebook, og reklameret i golfklubben på forskellig vis.

Theresa og Kirsten var ambassadører for sagen, på caféens åbningsdag.

Vi starter 5 april med eftermiddagskaffe kl 13:00

Gæstespillere er ikke i præmierække, men hvis de melder sig ind, må de gerne vinde🥰🥰

Næste bestyrelsesmøde den 4. maj kl 13:30


Referat fra møde i Råstedpigerne den 08.februar 2022.

1. Planlægning for sæson 2022

Turneringskalenderen blev gennemgået, og opdateret med de nye tiltag.

GC har sendt en ny opdateret plan til alle.

Vedr Sponsorer så blev det aftalt at GC, BJ, KT, ES, kontakter de tidligere, samt nye, hvis vi kender nogen. Botex og kop&kande bl a.

Reservationer blev aftalt til at skulle være fra 13:30 til 15:15.

ES har opdateret.

2. PR og KIK folder

KT laver et bord med kaffe og småkager til Ossi Nobel dysten, hvor flyers og folder om Råstedpigerne kan deles ud.

KT har sendt fremragende forslag til bestyrelsen vedr flyers.

Første match bliver den 5.april, på Skovbanen, hvor vi serverer kaffe og kage fra kl 13:00

Parkbanen er også reserveret, i tilfælde af Skovbanen ikke er åbnet.

Startliste og Texas scramble.

3. Vintergolf – fremtiden

Bente Hansen skal have tak for arbejdet med vintergolf, samtidig skal der opfordres til, at man godt må respektere de personer, som med de bedste intentioner, forsøger at gøre et stykke godt frivilligt arbejde.

4. Eventuelt

Næste møde den 29 marts i golfklubben kl 15:30

Det var lidt fra mødet, de fleste aftaler er på plads.